نسخه شماره 182 - 1387/10/30 - دوشنبه
صفحه اصلي شناسنامه
روي جلد
آرشيو

ارتباط با ما
جستجوي پيشرفته
برو
سایت های مرتبط نمایشگاه تصاویر

 مدير آموزش و پرورش گميشان:
 هدف شوراي آموزش و پرورش مشاركت مردم در آموزش است 
نويسنده : سرويس اجتماعي

شورا ساستگذار و هماهنگ تحقق و توسعه وزارت آموزش و پرورش طبق مصوبه هفتصد و هفتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تشكيل شد. بر اساس اين مصوبه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م شود به منظور سياستگذاري امور تحقيق و توسعه و ارايه تسهيلات در زمينه گسترش امر پژوهش و نوآور در سطوح مختلف آموزش و پرورش, شوراي سياستگذاري و هماهنگ تحقيق و توسعه در وزارت آموزش و پرورش را تشكيل دهد. دبرخانه ان شورا در سازمان پژوهش و برنامه رز آموزش مستقر شده است.
آغاز هفته شورا آموزش و پرورش در استان گلستان ( 24 ال 30 د‌ماه) فرصتي را براي گفتگو با مسعود خواجه رئيس آموزش و پرورش منطقه گميشان به منظور اطلاع از فعاليت اين شورا در شرق استان فراهم كرد. مسعود خواجه قوق ليسانس روان‌شناسي است كه به مدت دو سال در سمت مديريت آموزش و پرورش گميشان مشغول فعاليت مي‌باشد.
اهداف شوراي آموزش و پرورش چيست؟
اين شورا در راستا اجراي سياست مدرسه محوري و به منظور ارتقا كيفيت برنامه هاي آموزشي تربيتي مدارس، جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي، تقوت نظام مدرت، مال و اجرا مدارس مبتن بر گسترش عدالت آموزش فعاليت دارد. هدف شورا در واقع تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات جهت تامين، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و تسهيل در فعاليتهاي اجرايي آموزش و پرورش مي‌باشد.
به نظر شما نقاط قوت و ضعف شوراي آموزش و پرورش منطقه گميشان كجاست؟
نقاط قوت اين شورا احساس مسئوليت همه اعضا و شركت فعال در جلسات منعقده و تجزيه و تحليل مسائل آموزش و پرورش مدارس و استفاده از مشاركت خيرين و پيگيري مصوبات جلسات و نقاط ضعف آن عدم وجود كارخانجات صنعتي و كشاورزي در منطقه كمبود عوارض اخذ شده از شهرداريها مي‌باشد.
اعضاي شواري آموزش و پرورش را چه كساني تشكيل داده‌اند؟
اعضاي اين شورا در منطقه تركيبي از بخشدار، امام جمعه، رئيس آموزش و پرورش، شهردار، مسئول مركز بهداشتي و درماني معاون پرورشي، نمايندگان منتخب مديران مدارس از هر مقطع يك نفر، نمايندگان انجمن اوليا و مربيان از هر مقطع يك نفر و رئيس شواري شهر مي‌باشد.
با توجه با اينكه نمايندگان مديران دوره‌هاي تحصيلي عضو شواري آموزش و پرورش منطقه هستند چه مواردي را در مدارس پيگيري مي‌نمايند؟
مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را براساس بودجه‌ تخصيص يافته در چارچوب مقررات اداره كنند. مديران اعضاي شورا نيز مسائل و مشكلات موجود در مدارس را در قالب دستور جلسه طرح مي‌كنند.
نمايندگان انجمن اولياء و مربيان دوره‌هاي تحصيلي عضو شوراي آموزش و پرورش منطقه چه مواردي را پيگيري مي‌كنند؟
آموزشهاي مربوط به خانواده، تقويت كانون مدرسان آموزش خانواده، معرفي و شناسايي خيرين منطقه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي عمراني و پيگيري روز جهاني و روز ملي خانواده و ساير كمكهايي كه در حد توانشان مي‌باشد از وظايف تعيين شده اين اعضا مي‌باشد.
برنامه‌هاي شوراي آمورش و پرورش گميشان در هفته شورا چيست؟
آموزش وپرورش استان گلستان دهمن جلسه شورا آموزش و پرورش ان استان را در آستانه هفته شورا آموزش وپرورش در دفتر نور، معاون ساس امنت استاندار گلستان برگزار شد.
اجرا 21 طرح حجاب وعفاف از سو آموزش وپرورش، بهداشت مدارس و اختصاص بودجه به ان امر و برگزار نماشگاه تخصص کتاب وژه دانش آموزان در سطح استان از مصوبات ان جلسه بوده است.
همچنين در ان جلسه مصوب شد که زمنه‌ا فراهم گردد تا دانش آموزان عمره گذار گلستان از طرق فرودگاه گرگان به مکه مکرمه اعزام گردند تا هزنه ها کمتر را در پ داشته باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان